Јакнење на самоконтролата, самодисциплината и самомотивацијата

Печати PDF

Самоконтрола е една од многу значајните карактеристики за успешно функционирање е колку таа се самоконтролира. Добрата самоконтрола и помага на личноста нејзините активности да бидат усмерени кон одредена намера или цели. Таа и помага на личнсота вбо одредени моменти да биде одмерена, промислена, да овозможи смирено резонирање и да донесува правилни одлуки како и да се однесува со смирени

Кога личноста нема добра самоконтрола тогаш нејзиното однесување е импулсивно брзоплето, донесува брзи одлуки и прави импулсивни постаки поради кои личноста може да зажали. Самоконтролата е неопходна карактеристика за зрели одлуки и адекватни постапки. Таа во текот на развојот се гради. Но доколку и во возрасната доба не е добро изградена истата се учи и вежба.

Самоконтролата како карактеристика на личноста е блиска со самодисциплината. Многу цели и лични проекти личноста ги остварува благодарение на добрата самодисциплина. Многу малку луѓе имаат јака самодисциплина со јак интензитет цело време. Многу често се случува самодисциплината да биде добра со јак интензитет кога личноста е усмерена кон постигнување на некоја цел а потоа да ослабне и при повторна потреба на остварување на некоја лична цел да таа биде ниска и тешко личноста да ја воспостави. Самодисциплината како и самоконтролата се учи, јакне и воспоставува низ вежби.

За да некоја цел или личен проект успешно се реализира потребна е и добра самомотивација. Секој човек барем еднаш во животот доживеал пад на личната мотивираност. Проблемот во недостатокот на самомотивација лежи во ставот и начинот на сваќањето на можноста дека во некоја работа личноста може да успее, во сваќањето колку некоја цел смета дека е достижна за нејзе и слично.

Јакнење на самоконтрола ,самодисциплина и самомотивација

Целта на оваа работилница е:

Да научите да ги јакнете своите способности на самоконтрола, самодисциплина и самомотивација неопходни за остварување на успешни лични проекти и цели.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА